Cautare  

 

 

 
 

       

 

Institutul francez din Timişoara

 

Institutul francez din Timişoara (Centrul Cultural Francez din Timişoara până la 1 ianuarie 2012) reprezintă o componentă importantă a reţelei culturale franceze şi francofone din România şi din Europa centrală şi de est. El promovează politica susţinută de Ambasada Franţei şi de Serviciul său de Cooperare (SCoop) în favoarea culturilor şi a limbii franceze insistând pe dimensiunile lor contemporane şi sprijinind difuzarea poziţiilor internaţionale ale Franţei. Printr-o ofertă pertinentă de cursuri de franceză generală şi specializată, precum şi prin acţiuni permanente de cooperare lingvistică, acesta contribuie la propagarea şi dinamizarea practicii limbii franceze şi pune la dispoziţia publicului un important centru de resurse (documente despre Franţa contemporană şi despre studiile în Franţa).

Institutul francez din Timişoara ocupă o poziţie mediatică şi animează dialogul cultural manifestând întotdeauna respect şi interes pentru toate formele de expresie a valorilor universale, susceptibile de a-i apropia pe contemporanii noştri, de a-i reuni în jurul conţinuturilor estetice şi intelectuale universale. El contribuie activ la promovarea  Francofoniei.

Strategia sa culturală este caracterizată printr-o dorinţă permanentă de deschidere şi de dialog cât şi printr-un echilibru subtil între o politică de propagare, cooperarea cu toate instituţiile române prezente la Timişoara şi în regiunea de Vest a României şi un sprijin clar şi atent acordat iniţiativelor asociaţiilor culturale sau societăţii civile.

Institutul francez din Timişoara beneficiază de o locaţie ideală pentru realizarea acţiunilor sale, favorabilă dialogului si susţinerii unei reţele de parteneriat de schimb si de cooperare într-o dimensiune transfrontalieră. De asemenea, Institutul francez din Timişoara, susţinut de partenerii săi : CulturesFrance, Institutul Francez din România prin direcţiile sale regionale de la Bucureşti, Cluj şi Iaşi, este un promotor al dezbaterilor de idei actuale din diferite domenii transversale precum noile tehnologii, biodiversitatea, bioetica, mediul înconjurător, mondializarea, dezvoltarea durabilă, economia... În egală măsură, sprijină diferite misiuni (universitare, colectivităţi locale şi teritoriale franceze...), noi investitori, interlocutori francezi care doresc informaţii cu privire la contextul local şi regional.


Scurt istoric

Creat în octombrie 1990, ca Centru Cultural Francez, Institutul francez din Timişoara îşi stabileşte sediul într-o frumoasă clădire de pe bulevardul C. D. Loga, la data de 17 februarie 1992, dată la care devine o referinţă majoră pentru viaţa culturală a oraşului. Toate acţiunile Institutului francez din Timişoara se înscriu într-o strategie de cooperare cu partenerii locali. Institutul francez din Timişoara nu se vrea a fi o oază franceză, ci o componentă esenţială a vieţii culturale din Timişoara şi din regiunea Banat.

Principalele misiuni

1. Cursuri de limbă franceză. Este vorba despre cursuri de franceză generală sau de specialitate. Departamentul de cursuri se adresează unui public din ce în ce mai numeros într-o zonă reputată ca fiind mai puţin francofonă decât restul României. Creşterea constantă a numărului de înscrişi la cursurile de limbă franceză şi succesul certificărilor de nivel înalt, precum  Diploma aprofundată de limba franceză (D.A.L.F.) sau diplomele C.C.I.P, eliberate de Camera de Comerţ şi industrie din Paris, reprezintă dovada calităţii învăţământului oferit de Institutul nostru.
În plus,
Institutul francez din Timişoara găzduieşte o „şcoală franceză” destinată copiilor francezilor expatriaţi ce locuiesc în prezent în Timişoara. Această şcoală permite acestor copii prin intermediul CNED (Centrul Naţional de Învăţământ la distanţă) să parcurgă în întregime etapele de şcolarizare, în condiţii privilegiate de lucru.

2. Mediateca André François
poartă numele unuia dintre cei mai mari ilustratori de cărţi pentru copii: André François şi găzduieşte o expoziţie permanentă de afişe a acestui mare artist. Pune la dispoziţia publicului cca 16.500 de documente, cărţi, reviste, casete, CD-uri şi DVD-uri. Baza de date cuprinzând fondurile mediatecii poate fi accesată online pe site-ul IFT. De asemenea, Mediateca propune în mod sistematic activităţi de animaţie: ora de poveşti, diverse ateliere… Spaţiul pentru copii, LUDOTECA, permite accesul celor mai mici francofoni la activităţile mediatecii.

3. Centrul de Resurse şi de Educaţie Ecologică (CREE) a fost creat de Institutul francez din Timişoara în cadrul mediatecii André François. Acest centru de resurse este constituit dintr-o bibliotecă în limba franceză, care cuprinde lucrări şi instrumente pedagogice de referinţă dedicate publicului tânăr şi foarte tânăr, cu scopul sensibilizării şi educaţiei ecologice.

Este vorba despre un instrument unic pentru a dobândi sau a vă actualiza cunoştinţele în domeniul ecologiei, protecţiei mediului şi educaţiei ecologice. Accesibil printr-o simplă înscriere la Mediatecă, acest centru de documentare şi de resurse interactive se adresează copiilor, adulţilor, studenţilor, profesorilor şi tuturor celor care doresc pur şi simplu să se informeze, să acţioneze şi să înţeleagă mai bine mizele ecologiei şi ale educaţiei ecologice.

4. Cooperarea culturală, ştiinţifică şi tehnică
Institutul francez din Timişoara participă voluntar la toate evenimentele majore, culturale sau intelectuale din Timişoara şi din regiune, este partener în cadrul manifestărilor culturale importante şi promotor a numeroase evenimente din toate domeniile.
În 2012, accentul este pus pe evenimente care au avut în trecut un impact foarte puternic: luna Francofoniei, Cafékultour, sTRAdART, Cinema în aer liber, etc., alături de proiectele noi.
Susţinător al activităţilor culturale şi intelectuale, Institutul francez din Timişoara promovează în mod curent interacţiunea româno-franceză la nivel de creaţie şi animează dezbaterile de idei.

5. Acţiunea lingvistică şi educativă… În acord cu programele naţionale de cooperare lingvistică şi educativă coordonate de către Seviciile Culturale ale Ambasadei Franţei şi organizate în colaborare cu Ministerul Român al Educaţiei şi Cercetării, Institutul francez din Timişoara asigură formarea iniţială şi continuă a profesorilor  din învăţământul pre-universitar în predarea francezei ca limbă străină (F.L.E.), şi oferă sprijin în cadrul programelor europene şi bilaterale.


Lectorat Arhiva