Cautare  

 

 

 
 

       

TESTE DE LIMBA FRANCEZĂ
TCF
şi TEF

TCF (Test de Cunoaştere a limbii Franceze)
al Centrului Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP)

TCF este un instrument de măsură al nivelului lingvistic în franceză generală destinat tuturor categoriilor de public non francofon care doresc, din motive profesionale sau personale, să-şi certifice într-un mod simplu, fiabil şi rapid cunoştinţele de limba franceză.

Evaluează cunoştinţele de înţelegere scrisă şi orală şi gradul de stăpânire a structurilor gramaticale. Nu este un examen care duce la obţinerea unei diplome.

Public
TCF este destinat studenţilor, unui public care îşi propune să se prezinte la una din diplomele DELF / DALF, profesioniştilor care doresc să-şi situeze nivelul de competenţe în franceză în raport cu cel cerut într-un domeniu de activitate şi care ar dori să obţină un atestat de nivel recunoscut pe plan internaţional, celor care doresc să emigreze în Canada.

TCF asigură o poziţionare fiabilă a candidaţilor pe o scară de şase nivele de cunoaştere pornind de la "elementar" la "superior avansat".

Nivelul cerut pentru a vă prezenta la TCF
TCF este un instrument de măsură a cunoştinţelor în franceză. El este, într-o anumită măsură, o fotografie lingvistică a nivelului dumneavoastră în momentul în care vă prezentaţi la examen. De aceea, atestatul dumneavoastră de nivel nu va fi valabil decât doi ani. Nu este nevoie de nici o diplomă sau de nici un fel de pregătire specifică pentru a vă putea prezenta la TCF.

Probe
TCF presupune trei probe obligatorii care evaluează înţelegerea scrisă, stăpânirea structurilor gramaticale, înţelegerea orală şi două probe facultative care evaluează exprimarea scrisă şi exprimarea orală.

Examenul durează 3h45’’.

Pentru fiecare candidat, rezultatele la TCF sunt individualizate şi validate printr-un atestat care prevede :
- Un nivel global pe o scară de 6 puncte raportate la cele 6 nivele ale Consiliului Europei.
- Un scor global între 100 şi 700.
- Un nivel pentru fiecare probă (înţelegere scrisă, structura gramaticală, înţelegere orală).
- Un scor pentru fiecare probă între 100 şi 700.

TCF pour le Québec
Testul de Cunoa
ştere a Francezei adaptat pentru emigrarea în Québec este versiunea TCF-ului (Test de Connaissance du Français) cerută de Ministerul Imigrării şi al Comunităţilor culturale din Québec în cadrul procesului de cerere a unei vize pentru  Québec.

Site-ul oficial al TCF 

TEF (Test de Evaluare a Francezei)
al Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris (C.C.I.P.)

Instrument de evaluare simplu şi fiabil, TEF măsoară nivelul actual de cunoştinţe şi competenţe în franceza generală, de la nivelul elementar până la nivelul superior al fiecărei persoane a cărei limbă maternă nu este franceza.

C.C.I.P. (Camera de Comerţ şi Industrie din Paris) asigură calitatea şi gestionează conceperea şi corectarea probelor TEF.

Public
TEF- ul este destinat celor care
învaţă franceza, ca un bilanţ al punctelor lor tari şi slabe în limba franceză. Acesta le permite să-şi identifice competenţele, să-şi măsoare progresele în franceză şi să le valorizeze, în final, prin obţinerea unui atestat de nivel recunoscut şi independent în vederea urmării de studii în instituţii de învăţământ superior francofone sau pentru a intra în viaţa profesională.

Este destinat de asemenea profesioniştilor pentru a le justifica nivelul de franceză, pentru a le situa cunoştinţele în raport cu cele care se cer în domeniul lor de activitate, pentru a le spori şansele în mediul profesional (recrutare, promovare, mobilitate)

TEF este o dovadă de competenţă în franceză a aplicantului principal pentru emigrarea în Canada!

Nivelul cerut pentru a vă prezenta la TEF
TEF - ul este destinat să măsoare nivelul în limba franceză al persoanelor a căror limbă maternă este alta decât franceza, situându-l pe scările de nivel (6 nivele) ale Cadrului european comun de referință pentru limbi (al Consiliului Europei) şi ale Standardelor Lingvistice Canadiene (12 nivele).

Nu sunt necesare nici o diplomă şi nici o pregătire specifică pentru a vă putea prezenta la examenele pentru TEF.

Probe
TEF – ul presupune trei probe obligatorii care evaluează înțelegerea scrisă, înțelegerea orală, lexic și structură şi două probe facultative care evaluează exprimarea scrisă şi exprimarea orală.

Durata examenului : 3h45’’

In urma susţinerii examenelor TEF se eliberează două atestate diferite : un atestat pentru probele obligatorii şi un atestat pentru probele facultative. Atestatele au o valabilitate de un an.

 
TEFaQ - Test d'Évaluation de Français adaptat pentru cei care doresc să emigreze în Québec

Testul de Evaluare a Francezei adaptat pentru emigrarea în Québec – TEFaQ – este versiunea TEF-ului (Test d’Évaluation de Français) cerută de Ministerul Imigrării şi al Comunităţilor culturale din Québec în cadrul procesului de cerere a unei vize pentru  Québec.

Acesta se compune din două probe :
- înţelegere orală - 60 de întrebări în 40 de minute – evaluare pe 360 de puncte
- exprimare orală - 2 subiecte în 35 de minute – evaluare pe 450 de puncte

TEFaQ duce la obţinerea unui atestat valabil un an. Dacă un candidat nu poate obţine un atestat TEFaQ, Ministerul Imigrării şi al Comunităţilor culturale din Québec acceptă rezultatele de la probele obligatorii şi de la proba de exprimare orală din cadrul examenelor TEF.  

Site-ul oficial al TEF

CALENDARUL TESTELOR 2012 : TEF / TEFaQ, TCF / TCF pour le Québec

TEF şi TEFaQ sunt disponibile în versiune electronică. Datele de examen pot fi stabilite de asemena şi în afară de cele înscrise în calendarul de mai jos. Ne puteți contacta pentru programarea unui test la adresele:

camelia.gintaru@institutfrancais-roumanie.comveronica.cristodorescu@institutfrancais-roumanie.com.


TCF/TCF pour le Québec

 Data limită a înscrierilor

       Data examenelor      

20.0104.01
29.0313.03
31.0515.05
12.07 26.06
27.0911.09
29.1113.11

 


 

e-TEF/e-TEFaQ

 Data limită a înscrierilor

       Data examenelor      

26.0118.01
23.02 15.02
29.03  21.03
26.04 18.04
31.05 23.05
21.0613.06

 


Lectorat Arhiva